Wawancara

Kautsar, Panjer, dan kawan-kawannya asyik mewawancarai tugas guru di sekolah. Tanpa beban tanpa grogi.

“Assalammualaikum pak. Bolehkan bertanya tentang tugas bapak?”

“Nama bapak siapa?”

“Apa tugas bapak di sekolah?”

“Kalau sudah selesai. Bapak beri saya gambar senyum atau cemberut.”

“Kok begitu?”

“Iya, kalau saya tidak sopan, bapak kasih gambar cemberut. Tapi kalau saya sopan, kasih gambar senyum.”

@kang yudha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: